Våre tjenester
I

Første steget er et møte i Orangeriet, eller en befaring på selve tomten. Vi går gjennom den sammen. Da vurderes behov, ønsker og budsjett.

Etter møtet vil vi gi en vurdering av hvilke muligheter tomten har, og en totalpris som inneholder selve hageplanen, skisser, snittegninger, vedlikeholdsplan, material- og planteliste, evnt detaljtegning av hagestuer/pergola o.l og ikke minst utebelysning.

Vi henter inn kommunale kart på tomten. Det er grunnlag for oppmåling, fotografering og videre arbeid.

Vi gir et tilbud på totalplan på hagen din, etter et besøk.