HERLIGE HAGER

VI SKAPER GRØNNE UTEROM

HERLIGE HAGER

- ER EN BEDRIFT SOM LEVER OG ÅNDER FOR GOD DESIGN OG GRØNNE UTEROM. VI DRIVER MED PLANLEGGING OG OPPBYGGING AV UTEMILJØ OG SMÅBYGG OG HAR SPESIALKOMPETANSE PÅ GRØNNE TAK OG OVERVANNSHÅNDTERING

VI ER ET KREATIVT OG NYTENKENDE TEAM SOM BESTÅR AV ARKITEKTER, GARTNERE OG SNEKKERE - SOM TAR ENHVER UTFORDRING PÅ STRAK ARM

VI HAR EGEN BIGÅRD OG TILBYR BEDRIFTSAVTALE SOM KUBEFADDER OG VI PRODUSERER VÅR EGEN CIDER

ALDRI KJEDELIG MED ANDRE ORD!

HVA VI GJØR

DESIGN AV UTEROM

UTEROMMET SKAL VÆRE ET FRISTED FOR REKREASJON OG SOSIALT SAMVÆR. DET SKAL GJENSPEILE PERSONLIGHET OG IDENTITET OG BØR VÆRE ET GODT STED Å VÆRE MED AKKURAT STEMNING. DET KAN VÆRE NYDELIG, ENKELT, FRODIG OG SPENNENDE, MEN ALIKEVEL KREVE LITE VEDLIKEHOLD. 

VI HJELPER DEG Å UTNYTTE DEN PLASSEN DU HAR TIL RÅDIGHET OG GJØRE HAGEN FUNKSJONELL HELE ÅRET MED GODE LØSNINGER OG BRUKSFLATER. HVORDAN SER DIN DRØMMEHAGE UT?

GRØNNE TAK & TAKHAGER

EN TAKHAGE UTNYTTER BYGGETS POTENSIALE OG ØKER BOLIGENS VERDI. DEN GIR HØY LIVSKVALITET FOR BEBOERNE OG ER - ETTER VÅR MENING - ET AV DE VIKTIGSTE ROMMENE I BYGGET. I TILLEGG TIL Å VÆRE ET OPPHOLDSROM OG ESTETISK FINT, ER DET ET AV DE MEST EFFEKTIVE TILTAKENE VI HAR FOR Å FORDRØYE VANN OG UNNGÅ FLOM. DETTE GJELDER SPESIELT VED OVERVANNSHÅNDTERING I URBANE STRØK.

VI PROSJEKTERER OG UTFØRER KONVERTERING AV ELDRE TAK TIL NYTT I TILLEGG TIL OPPBYGGING AV NYE GRØNNE TAK OG TAKHAGER

KUBEFADDER

MED NÆRHET TIL NATUREN

VI ØNSKER Å HA FOKUS PÅ ØKOLOGI OG MILJØ OG VIL JOBBE MED Å SKAPE OPPMERKSOMHET RUNDT DETTE.

SOM KUBEFADDER TILBYR VI FADDERSKAP AV URBANE BIKUBER TIL BEDRIFTER OG NÆRINGSBYGG SOM EN KONKRET SATSING PÅ ET HANDLEKRAFTIG OG POSITIVT MILJØARBEID 


FOTAVTRYKK

FUNKSJONALITET OG HOLDBARHET ER NOE VI SETTER HØYT I VÅRE PROSJEKTER. MED FOKUS PÅ BÆREKRAFTIGE, KORTREISTE MATERIALER OG LØSNINGER, ØNSKER VI Å SETTE SÅ LITE FOTAVTRYKK SOM OVERHODET MULIG BÅDE NÅR DET GJELDER UTEOMRÅDER OG SMÅBYGG. VI MENER BYGGEBRANSJEN HAR MYE Å GÅ PÅ HER. VI LIKER BEST NÅR NATUREN FÅR KRYPE INN MOT EIENDOMMEN OG BRUKER MYE STEDEGNE NORSKE NATURPLANTER SOM FINNES NATURLIG I BIOTOPEN RUNDT