KUBEFADDER

SOM KUBEFADDER TILBYR VI FADDERSKAP AV URBANE BIKUBER TIL BEDRIFTER OG NÆRINGSBYGG SOM EN KONKRET SATSING PÅ ET HANDLEKRAFTIG OG POSITIVT MILJØARBEID.

HONNINGEN SOM KOMMER AV DETTE TILFALLER BEDRIFTEN I FORM AV FORSKJELLIGE HONNINGPRODUKTER - OG MED EGEN LOGO, SOM EN BONUS AV DET Å VÆRE KUBEFADDER.

VI TILBYR KOMPLETT BIKUBE MED BIFOLK OG DRIFT OG VEDLIKEHOLD PÅ ÅRSBASIS


VESTLANDSHONNING

DET ER STOR ETTERSPØRSEL ETTER NORSKPRODUSERT HONNING OG NORSKE BIRØKTERE KLARER BARE Å PRODUSERE 50% AV ETTERSPØRSELEN AV HONNING.

NEKTAR SANKET I VARIERT KYSTOMRÅDE OG LYNGHEI PÅ VESTLANDET GIR EN KVALITETSHONNING I VERDENSKLASSE!

BIENE FLYR RUNDT 3KM I RADIUS FRA KUBEN OG EN BIKUBE KAN DEKKE ET OMRÅDE PÅ 27KM2

NÆRHET TIL NATUREN

VI ØNSKER Å HA FOKUS PÅ ØKOLOGI OG MILJØ OG VIL JOBBE MED Å SKAPE OPPMERKSOMHET RUNDT DETTE.

Å BLI KUBEFADDER ER ET SOLID BIDRAG TIL MILJØET OG EN FANTASTISK UTNYTTELSE AV RESSURSENE I NÆROMRÅDE - HELT I TRÅD MED 'DET GRØNNE SKIFTET'


VI ANBEFALER 2 KUBER PR. TAK.

DET FORVENTES AT 2 KUBER KAN PRODUSERE

FRA 40 - 90KG HONNING PR ÅR


TA KONTAKT OM DU ØNSKER MER INFORMASJON