kubefadder

.

-

BEDRIFTSAVTALE OG KUBEFADDER

SOM KUBEFADDER TILBYR VI FADDERSKAP AV URBANE BIKUBER TIL BEDRIFTER OG NÆRINGSBYGG SOM EN KONKRET SATSING PÅ ET HANDLEKRAFTIG OG POSITIVT MILJØARBEID.

HONNINGEN SOM KOMMER AV DETTE TILFALLER BEDRIFTEN I FORM AV FORSKJELLIGE HONNINGPRODUKTER - OG MED EGEN LOGO, SOM EN BONUS AV DET Å VÆRE KUBEFADDER. 

VI TILBYR KOMPLETT BIKUBE MED BIFOLK OG DRIFT OG VEDLIKEHOLD PÅ ÅRSBASIS

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON

VI ANBEFALER 2 KUBER PR. TAK. DET FORVENTES AT 2 KUBER KAN PRODUSERE FRA 40 - 90KG HONNING PR ÅR

NÆRHET TIL NATUREN


VI ØNSKER Å HA FOKUS PÅ ØKOLOGI OG MILJØ OG VIL JOBBE MED Å SKAPE OPPMERKSOMHET RUNDT DETTE.

Å BLI KUBEFADDER ER ET SOLID BIDRAG TIL MILJØET OG EN FANTASTISK UTNYTTELSE AV RESSURSENE I NÆROMRÅDE - HELT I TRÅD MED 'DET GRØNNE SKIFTET'

VESTLANDSHONNING


DET ER STOR ETTERSPØRSEL ETTER NORSKPRODUSERT HONNING OG NORSKE BIRØKTERE KLARER BARE Å PRODUSERE 50% AV ETTERSPØRSELEN AV HONNING. 

NEKTAR SANKET I VARIERT KYSTOMRÅDE OG LYNGHEI PÅ VESTLANDET GIR EN KVALITETSHONNING I VERDENSKLASSE!

BIENE FLYR RUNDT 3KM I RADIUS FRA KUBEN OG EN BIKUBE KAN DEKKE ET OMRÅDE PÅ 27KM2

.