GRØNNE TAK OG TAKHAGER

GRØNNE TAK ER EN BETEGNELSE PÅ TAK SOM ER HELT ELLER DELVIS DEKKET AV VEGETASJON:

EKSTENSIVT GRØNT TAK - FEKS. DEKKE AV BERGKNAPP

TAKHAGE - ER EN FULLVERDIG HAGE OPPARBEIDET PÅ LIK LINJE SOM EN HAGE PÅ BAKKEPLAN.

MATTAK - DYRKING AV SPISELIGE VEKSTER PÅ TAK

FELLES FOR ALLE TAKTYPENE ER AT DE FORLENGER LEVETIDEN PÅ TAKPAPPEN OG IKKE MINST DEN POSITIVE INNVIRKNINGEN PÅ DET BIOLOGISKE MANGFOLDET - TIL NYTTE FOR SMÅFUGL, BIER OG INSEKTER


ARTIKKEL OM OSS, OVERVANNSHÅNDTERING OG VIKTIGHETEN AV GRØNNE TAK I NORGES STØRSTE HAGEBLAD ' NORSK HAGETIDEND' 🌿

EN TAKHAGE UTNYTTER BYGGETS POTENSIALE OG ØKER BOLIGENS VERDI. DEN GIR HØY LIVSKVALITET FOR BEBOERNE OG ER - ETTER VÅR MENING - ET AV DE VIKTIGSTE ROMMENE I BYGGET.

I TILLEGG TIL Å VÆRE ET OPPHOLDSROM OG ESTETISK FINT, ER DET ET AV DE MEST EFFEKTIVE TILTAKENE VI HAR FOR Å FORDRØYE VANN OG UNNGÅ FLOM. DETTE GJELDER SPESIELT VED OVERVANNSHÅNDTERING I URBANE STRØK.

VI PROSJEKTERER OG UTFØRER KONVERTERING AV ELDRE TAK TIL NYTT I TILLEGG TIL OPPBYGGING AV NYE GRØNNE TAK, MATTAK OG TAKHAGER


TAKHAGE - BREIDABLIKKGÅRDEN

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

2021


TAKHAGE - BEDRIFT

COMROD - TAU

2021

MATTAK - GARASJE

RYFYLKE

2022


TAHAGE/MATTAK

RYFYLKE

2021